Tuesday, July 7, 2009

El lecho real


Creo que podemos prescindir de la palabra...
(Tras la carretera de les Costes del Garraf)

No comments:

Post a Comment